Beskrivelse af trykbeholdere kontrolklasse B og krav til periodisk kontrol

Efter Arbejdstilsynets bestemmelser, skal en trykbeholder i kontrolklasse B kontrolleres ind- og udvendigt hvert 4. år og udvendigt hvert 2. år. Ejeren har pligt til at sørge for at det bliver udført.

Produkttallet indikerer hvem der må foretage inspektionen:


  • 1.000 - 10.000 bar x liter: En af Arbejdstilsynet anerkendt sagkyndig
  • > 10.000 bar x liter: Et akkrediteret inspektionsorgan

beh1.jpg beh2.jpg beh3.jpg

beh4.jpg

Trykbeholdere kontrolklasse B

Trykbeholdere kontrolklasse B, er beholdere, der indeholder vand og/eller luft og har et produkttal større end 1000.

Produkttallet er indstillingstryk i bar x volumen i liter.


Eks.:
En 2.500 ltr. hydrofor med en sikkerhedsventil indstillet til et åbningstryk på 4 bar.

Produkttal = 2.500 x 4 = 10.000


Der er forskellige undtagelser fra disse bestemmelser, f. eks. hydrauliske akkumulatorer - pladevarmevekslere mv. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte mig.


Eksempler på trykbeholdere kontrolklasse B

  • Trykluftbeholdere
  • Hydroforer / Ekspansionsbeholdere
  • Trykfiltre
  • Sandblæsebeholdere
  • Autoklaver
  • Sprinklertanke
  • Afluftere
  • Adsorptionstørrere

Reglerne er i sin fulde ordlyd beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af den 31. januar 2007 Anvendelse af trykbærende udstyr.