Opstilling af trykbeholdere

Opstillingen af trykbeholdere bærer ofte præg af, at man ikke lige går og spekulerer på, at den skal besigtiges på et senere tidspunkt. Det gælder både selve beholderen, samt adgangen til inspektionsåbninger.


"Trykbeholdere og tilhørende installationer skal være opstillet således, at drift, betjening og anden pasning samt vedligeholdelse kan foregå på sikker måde, og således at de kan rengøres, repareres og besigtiges i nødvendigt omfang."


Og det betyder (mindsteafstande i cm):


Korrekt placering:

Korrekt placering


Acceptabel placering:

Acceptabel placeringUacceptabel placering, med mindre beholder kan trækkes ud ved inspektion:

Uacceptabel placering, med mindre beholder kan trækkes ud ved inspektion