Lovpligtige besigtigelser

Efter Arbejdstilsynets bestemmelser, skal en trykbeholder i kontrolklasse B kontrolleres ind- og udvendigt hvert 4. år og udvendigt hvert 2. år.

Det påhviler ejeren at sørge for, at inspektionen bliver udført.

Hammer Inspektion er godkendt til at udføre de lovpligtige inspektioner.

Inspektionen afsluttes altid med udarbejdelse af en samlet rapport, indeholdende resultater af alle besøgets inspektioner med billeddokumentation.

Opstillingskontrol

Inden en kontrolklasse B-beholder, med et produkttal > 1.000 (bar x liter) lovligt kan tages i brug, skal den:

  • Være opstillingskontrolleret
  • Forsynet med driftsjournal (kontrolbog).
  • Forsynet med skilt, der tydeligt viser hvornår den er godkendt og termin for næste inspektion.
  • Være registreret på ajourført liste over virksomhedens trykbærende udstyr

Styring af fremtidige besigtigelser

Jeg holder styr på hvornår der skal foretages besigtigelser i fremtiden. Godt 1 måned før (eller tidligere hvis det ønskes), fremsendes advis til kunden og en uges tid efter ringer jeg og træffer aftale om tidspunkt for besigtigelse.

Trykprøvning

I tvivlstilfælde kan man vælge at trykprøve en beholder med vand og tryk på 1,3 x beholderens beregningstryk. Desuden kan der være tale om at visse brugte beholdere, der sælges og genopstilles, kræves trykprøvet inden ibrugtagning.

Andet

Kontrol af sikkerhedsventilers åbningstryk

Døgnservice

Jeg kan ikke tilbyde

Salg af nye beholdere og armatur.

Hammer Inspektion er i sin egenskab af inspektionsorgan Type A 100 % uafhængig og har derfor ikke nogen økonomisk interesse i salg af trykbærende udstyr.